Medezeggenschapsraad


De ouders, de leerkrachten en de directie ontmoeten elkaar in de medezeggenschapsraad (MR). Ouders adviseren, gesteund door wettelijke bevoegdheden denken mee hoe de kwaliteit van het onderwijs goed blijft en soms verbeterd kan worden. De medezeggenschapsraad bestaat uit acht leden: vier leerkrachten en vier ouders. De directeur heeft een informerende rol. Ouders en leerkrachten zijn uit en door hun eigen geleding voor een periode van drie jaar gekozen.  De MR organiseert gedurende het schooljaar een overleg met de klassenouders om op die manier ook te horen welke zaken er spelen in verschillende groepen.

De MR heeft instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid over diverse door het schoolbestuur voorgenomen besluiten, zoals het vaststellen van het beleid m.b.t. de organisatie van de school, toelating van leerlingen, onderhoud van de school en fusies. De bevoegdheden van de raad zijn vermeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992.

De MR bevordert de openheid en het overleg op de school. De vergaderingen zijn openbaar en staan in de jaarkalender vermeld.  Indien u aanwezig wilt zijn, verzoeken wij dat wel vooraf te melden aan de voorzitter.

Daarnaast bestaat er ook de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) van alle openbare scholen van Amstelveen verenigd in Amstelwijs.  Namens de Piet Hein zitten hier ook een ouder en een leerkracht in (zie hieronder meer informatie).


Jaarplan:

MR Jaarplan 2023/2024
MR Jaarplan 2022/2023

MR Jaarplan 2021/2022

 


Jaarverslag:


Hier kunt het jaarverslag per schooljaar vinden. Klik op het gewenste schooljaar om het jaarverslag te openen.
Jaarverslag 2021-2022 
Jaarverslag 2020-2021
Jaarverslag 2019-2020

 

Professioneel statuut:

Het professioneel statuut MR van de Piet Hein 2019.


Notulen:

Maart 2024
Februari 2024
December 2023
Oktober 2023
September 2023
Juni 2023
April 2023
Maart 2023
Januari 2023 
November 2022
September 2022
Juni 2022
April 2022
Maart 2022
Januari 2022
November 2021
September 2021
Juni 2021Huisvesting
 

De medezeggenschapsraad op de Piet Hein bestaat op dit moment uit de volgende ouders en leerkrachten:
Oudergeleding:


Marie-Jose Koerhuis
mariekoerhuis@hotmail.com
 Fahd El Habti
felhabti@gmail.com   

     


Voorzitter: Selma Baouch
selma.baouch@gmail.com
 

 
Emiel Enneman
 

 

 Personeelsgeleding: Judith Meij
J.meij@obs-piethein.nl
 
Marieke Straatman

M.straatman@obs-piethein.nl


 Ingrid Frank
I.frank@obs-piethein.nl


 

Lisanne van Egmond
L.vanegmond@obs-piethein.nl

 

 
 

 

Voor contact met de MR kunt u mailen naar:
Mr@obs-piethein.nl
 

GMR:

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Elke school is met twee personen vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en een leerkracht). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Amstelwijs betreft. In de statuten en het GMR-reglement zijn de  werkwijze en bevoegdheden vastgelegd.

De directeur-bestuurder woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij om het bestuursbeleid toe te lichten.

De voorzitter van de GMR is Jan Kemmeren (ouder Kindercampus King).
De secretaris is Mieke Wenstedt (leerkracht Kindercampus King). E:m.wenstedt@kindercampusking.nl.

De GMR vergaderingen zijn openbaar. Individuele personen dienen zich als toehoorder 48 uur voor aanvang van de GMR-vergadering aan te melden bij de secretaris van de GMR. Zodra de GMR-vergadering een besloten karakter krijgt, dient de toehoorder de vergadering te verlaten.

GMR lid vanuit de ouders voor de Piet Hein is vacant en wordt ingevuld door MR-oudergeleding.

GMR lid vanuit de leerkrachten voor de Piet Hein is Marieke Straatman 


Marieke Straatman
 M.straatman@obs-piethein.nl