Informatie


Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over diverse onderwerpen. Klik op het onderwerp van uw keuze en er verschijnt uitgebreide informatie.
 
- Veel gestelde vragen
Informatievoorziening naar ouders
- Veilig naar school
- Naar de klas brengen
- Naschoolse opvang
- Gym en kleding
- Gevonden voorwerpen
Handleiding Parnassys portaal voor ouders
- Uitleg Cito-lovs
Cito t.o.v. methodegebonden toetsen
- Interne en externe remedial teaching
- Procedure definitief advies 

Informatie middenbouw:
- Samenvatting lesstof groep 3
- Samenvatting lesstof groep 4
- Samenvatting lesstof groep 5

Informatie bovenbouw: 

- Samenvatting lesstof groep 6
- Samenvatting lesstof groep 7
- Samenvatting lesstof groep 8