digiDuif


 De communicatie tussen ouders en school verloopt grotendeels via digiDuif. Dit is een communicatiemiddel om ouders en leerkrachten snel en betrouwbaar te bereiken en te informeren.  

Klik hier als u naar de site van digiDuif wilt gaan.

Digiduif