Overblijf 


Op alle locaties blijven in principe alle leerlingen tussen de middag op school en gebruiken de lunch.
Onder toezicht van de groepsleerkracht eten de kinderen in hun eigen klaslokaal. Aansluitend gaan de kinderen een half uur naar buiten. Zij spelen daar onder toezicht van vaste en wisselende hulpouders. Bij slecht weer wordt een alternatief binnen de muren van de schoolgebouwen gezocht. Om het geheel in goede banen te leiden zijn er “eet- en speelregels” opgesteld.
Aan het begin van het schooljaar wordt ouders gevraagd zich te melden als vrijwilliger. 
Mevrouw Yvonne van Trappen is aangesteld als coördinator voor de tussenschoolse opvang. Zij is bereikbaar onder het telefoonnummer 020 6268896 / 06 10682861.

Vindt u het leuk om een keer te komen kijken? Dat kan! U kunt hiervoor contact opnemen met Inge van Olphen.