Ziekmelden


U kunt uw kunt ziekmelden door een e-mail naar verzuim@obs-piethein.nl te sturen.
Graag ontvangen we de volgende informatie:

Naam leerling:
Naam groep:
Reden van afwezigheid
Eventueel tijd dat leerling naar school komt:
Bij ziekte, klachten:
Telefoonnummer waarop u te bereiken bent: