Wie was Piet Hein?


Piet Hein (hij schreef zijn naam zelf als Heijn)  wordt gerekend tot de zeehelden in de vaderlandse geschiedenis.

Hij werd geboren in 1577 in Delfshaven als zoon van de  schipper Pieter Corneliszoon Hein en Neeltgen Claeszdochter.  Hij had drie jongere broers, Jacob, Simon en Cornelis, die allen koopman  zouden worden.

De zeer korte levensbeschrijvingen die over hem bewaard zijn gebleven, spreken van een arme afkomst, maar uit het weinige wat we van zijn vader weten, blijkt dat deze een aardig inkomen had. Van Piet Heins jeugd is niets bekend, behalve dat hij kennelijk leerde lezen en schrijven.

Hij raakte vermoedelijk in 1598 op 21-jarige leeftijd samen met zijn vader in Spaanse gevangenschap, werd galeislaaf bij de vloot te Sluis en kwam pas vrij in 1602 bij een uitwisseling van gevangenen. Piet Hein had een zeer avontuurlijk leven dat zich voor het grootste gedeelte op zee afspeelde. In dienst van de West-Indische Compagnie bracht hij het uiteindelijk tot admiraal en kapitein-generaal. In die tijd was het de gewoonte dat landen die met elkaar in oorlog waren probeerden elkaars schepen te kapen, ook wanneer het hierbij niet om oorlogsschepen ging.

Piet Hein is vooral bekend geworden door het veroveren van 15 Spaanse schepen in één keer. Dit vond plaats op 8 september 1628 en wordt de Slag in de baai van Matanzas genoemd. De verovering van de schepen leverde een voor die tijd kolossaal bedrag op van meer dan 11 miljoen guldens ( € 5.000.000). Bij terugkeer werd Piet Hein met gejuich binnengehaald en als een echte held beschouwd.

In 1629 trok hij opnieuw met een vloot schepen naar zee om de Duinkerker kapers te bestrijden. Deze keer had hij minder geluk en werd dodelijk getroffen door een kogel. Piet Hein werd begraven in de Oude Kerk in Delft. Zijn praalgraf is daar nog te bezichtigen.

In de beleving van de Nederlanders is Piet Hein door de eeuwen heen altijd een held gebleven. Vele jaren na zijn dood werd in 1844 nog een lied over hem geschreven door J.P.Heije. En weer honderd jaar later werd zelfs onze school naar hem vernoemd.